Uitleg verandering percentages per 3 november 2023 (+filmpje)

Vanaf 3 november 2023 zullen we bij alle gebruikers een verandering in de percentages doorvoeren. Deze verandering is zichtbaar bij een aantal overzichten (groepsoverzicht, statusoverzicht en leerlingoverzicht) en bij het maken van een analyse.

Wat verandert er?

Hoe was het?

Je zag de kleuren van het aanbodsniveau met daarin het percentage van de behaalde doelen t.o.v. het ingestelde doelniveau en het aantal ingevulde vakken. Die percentages konden boven de 100% uitkomen.

Vanaf 3 november 2023

We gaan werken met percentages tot 100% en hierbij twee balkjes die aangeven of een leerling nog onder ingestelde 100% zit of er al boven zit. Het aantal ingevulde vakjes zal niet meer te zien zijn. Je ziet behalve het percentage ook nog steeds de kleur van het aanbodsniveau.

Op deze manier kunnen alle jaargroepen handig met het systeem werken en wordt in één oogopslag nog duidelijker voor de gebruikers in overzichten en analyses waar kinderen staan en wat hun krachten en kansen zijn.

In deze video leggen we de verandering aan je uit: