Instellen van begin- en doelniveau per groep (t.b.v. analyses en overzichten)

  • Ga naar gereedschapje > groepen
  • Selecteer de gewenste groep
  • Voer bij beginniveau het niveau in dat je als gemiddeld startniveau voor je groep wilt gebruiken.
  • Voer bij doelniveau het niveau in waar je naartoe werkt.

Als er een niveau onder óf boven het ingestelde begin- en eindniveau beschikbaar is op jullie school, dan zie je dat ook in de analyse en overzichten. Als een leerling nog niet alles beheerst van het lagere niveau, dan wordt dit zichtbaar gemaakt d.m.v. een balkje links naast het basisniveau. Als een leerling al enkele (of zelfs alle) doelen beheerst van het hogere niveau, dan wordt dit zichtbaar gemaakt d.m.v. een balkje rechts naast het basisniveau. Voor extra uitleg over deze balkje, kijk hier: Percentagebalkjes

Voorbeelden

Stel dat je werkt met een groep 1, 2 of 1/2. Enkele kinderen ontwikkelen zich misschien nog op Peuter 2 niveau, maar in de basis verwacht je dat het startpunt begin basis groep 1 is. Je werkt in de kleutergroepen toe naar het beheersen eind groep 2 niveau (ook al zullen sommige kinderen ook doelen van groep 2/3 niveau of zelfs hoger behalen).
Instelling beginniveau:  Groep 1 Basis
Instelling eindniveau:  Eind groep 2

Stel dat je werkt met een peutergroep. Je start met niveau Peuter 1. Je werkt in de peutergroepen toe naar het beheersen van de peuter 2 doelen (ook al zullen sommige kinderen ook doelen van Groep 1 Basis niveau of zelfs hoger behalen).
Instelling beginniveau:  Peuter 1
Instelling eindniveau:  Peuter 2

Stel dat je werkt met groep 3. Je start met niveau Groep 2/3. Enkele kinderen ontwikkelen zich misschien nog op Eind groep 2 niveau, maar in de basis verwacht je dat het startpunt begin groep 2/3 is. Je werkt in groep 3 toe naar het beheersen van de eind groep 3 doelen.
Instelling beginniveau:  Groep 2/3
Instelling eindniveau:  Eind groep 3

Het is handig als de instellingen voor groepen die je met elkaar wilt vergelijken (zoals alle kleutergroepen) gelijk zijn. Leg de afspraken hierover vast in jullie afsprakendocument.

Op leerlingniveau kun je altijd andere niveaus aanklikken die je wilt tonen. Stel dat een leerling nog op peuterniveau functioneert, dan kun je er voor die leerling voor kiezen om Peuter 2 aan te vinken, mits beschikbaar op schoolniveau (gereedschapje> leerlingen > potloodje bij naam). Dit staat los van de instellingen voor de groep bij begin- en doelniveau.

De afbeelding, rechts, wordt groter als je erop klikt.