Observeren: de beginsituatie

Knoppencursus observatiemodule

Hoe kan ik extra regeleigenschappen (indicatoren) aan een doel toevoegen of een doelregel zelf bewerken?