Ik zie niet alle niveaus in de observatiemodule, hoe kan dat?

Dit heeft te maken met de niveaus die je geselecteerd hebt bij Instellingen>groepen. Mijn Kleutergroep adviseert om hier, als je met kleuters werkt, in elk geval alle 4 de kleuterniveaus aan te vinken. Leg afspraken over de niveaus sowieso vast in jullie afsprakendocument.

Soms heeft een individueel kind een andere onderwijsbehoefte en zet je voor dit kind een extra niveau open (dit is mogelijk in de vernieuwde doelenset: Leerlijnen Jonge Kind), bijvoorbeeld Peuters 2 of groep 3. Dit kun je instellen via Instellingen>leerlingen. Let op: dit kan alleen als je beheerder deze niveaus op schoolniveau heeft geactiveerd.

Let op: een individuele aanpassing overschrijft de instellingen voor de groep. Deze moet je dus ook via het kind (Instellingen>leerlingen) weer ongedaan maken, indien gewenst.

De afbeelding, rechts, wordt groter als je erop klikt.