Ik zie niet alle niveaus in de observatiemodule, hoe kan dat?

Dit heeft te maken met de niveaus die je geselecteerd hebt bij Instellingen>Leerlingen. Mijn Kleutergroep adviseert om hier, als je met kleuters werkt, in elk geval alle 4 de kleuterniveaus aan te vinken. Leg afspraken over de niveaus sowieso vast in jullie afsprakendocument.

Omdat je per leerling apart kunt instellen welke niveaus je in beeld hebt, kun je voor leerlingen met een andere onderwijsbehoefte ook een extra niveau openzetten, bijvoorbeeld Peuters 2 of groep 3. Dit kun je ook instellen via Instellingen>Leerlingen.

Let op:

  • Je kunt alleen kiezen uit de niveaus die de beheerder op schoolniveau heeft geactiveerd.
  • Met het aan-/uitvinken van niveaus schakel je geen niveaus uit. Je kiest hiermee alleen maar welke niveaus zichtbaar zijn.

De afbeelding, rechts, wordt groter als je erop klikt.