Observeren: de beginsituatie

Wanneer je als school voor het eerst aan de slag gaat met MijnKleutergroep is het belangrijk om per ontwikkelingslijn (1) de beginsituatie van de leerlingen in te voeren. Deze bestaat in elk geval uit 3 onderdelen:

  • Waar staat de leerling nu? (2)
  • Wat is het niveau van aanbod (zone van naaste ontwikkeling)? (3)
  • Wat is de instructieafhankelijkheid? (4)

Het is handig om met je collega’s af te spreken wanneer je voor je kinderen de beginsituatie ingevuld hebt.