Handelingsgericht werken binnen MijnKleutergroep

Wanneer een leerling extra handelen van jou als leerkracht nodig heeft om tot ontwikkeling te komen, leg je dit vast in MijnKleutergroep.

Per doellijn staan aan de rechterkant 3 picto’s die bedoeld zijn om dit extra handelen vast te leggen:

het potloodje, masterhoedje en het dartboardje.

Door bij deze 3 picto’s een specifiek doel en de daarbij horende onderwijsbehoefte te vermelden en daar vervolgens notities bij te maken, ga je handelingsgericht te werk.

Stem de werkwijze van het extra leerkrachthandelen goed intern af en leg het vast in het afsprakendocument.