De ontwikkelingslijnen in MijnKleutergroep

In MijnKleutergroep werken we met doelen binnen ontwikkelingslijnen. Hier vind je een overzicht van de ontwikkelingslijnen (en afkortingen!) binnen de vakgebieden, zowel van de vernieuwde als van de oude doelenset:

Vernieuwde doelenset:

  • Taal: 

Mondelinge Taalvaardigheid (MT)

Aanvankelijk Lezen (AL)

Aanvankelijk Schrijven (AS)

  • Rekenen:

Tellen & Getalbegrip (TG)

Meten & Meetkunde (MM)

  • Motoriek:

Grove Motoriek  (GM)

Fijne Motoriek (en tekenontwikkeling) (FM)

  • Seo & Spel:

Welbevinden & Gevoelens (WG)

Zelfstandigheid (ZH)

Betrokkenheid & Concentratie (BT)

Samenwerken (SW)

Spelontwikkeling (SP)

————————————————————————

Oude doelenset:

  • Taal:

Mondelinge taal & woordenschat (MT)

Luisteren & auditieve vaardigheden (LA)

Ontluikende geletterdheid (OG)

  • Rekenen:

Tellen & getalbegrip (TG)

Meten & meetkunde (MMK)

  • Motoriek:

Grove motoriek (GM)

Fijne motoriek (FM)

Tekenontwikkeling (TO)

  • SEO:

Sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO)