De planmodule – stappenplan

In het kort, de ‘planstappen’:

1. Jullie beheerder maakt de periodes/ thema’s (instellingen > doelenbewerker) voor jullie school aan. Dit kunnen voor de hele school dezelfde thema’s zijn, die je gezamenlijk vult, of per klas afzonderlijke thema’s. We zien ook vaak een hoofdthema waar dan elke klas een eigen draai aan geeft n.a.v. de inbreng van de kinderen. Meer info? Kijk bij “Het aanmaken van periodes/ thema’s”.

2. Jullie verdelen met jullie parallelgroep/ bouw de doelen over het jaar in het jaaroverzicht (plannen> jaaroverzicht). Dit kun je doen per thema of je kunt een grove verdeling maken bij aanvang schooljaar en deze later finetunen. Meer info? Kijk bij “Jaaroverzicht”.

3. In de periodeplanner (plannen> periodeplanner) koppel je de lessuggesties/ cadeautjes aan de doelen. Dus welke ideeën hebben wij om de gestelde doelen te behalen? Meer info? Kijk bij “Periodeplanner”.

4. Elke klas werkt vervolgens met de periode-/ themadoelen in de eigen weekplanner met natuurlijk ook focusdoelen (vaak voortkomend uit de analyse) voor de eigen groep leerlingen. Meer info? Kijk bij “Het instellen van het weekrooster” en “Het werken met de weekplanner”.