Waar zet ik welke notities?

Er zijn verschillende plekken om notities te maken over een leerling in MijnKleutergroep, maar wat zet je nu waar neer?

Tabblad “Opmerkingen” in het leerlingprofiel:

Erg belangrijke opmerkingen over het kind die je nergens anders kunt zetten, maar die wel direct zichtbaar moeten zijn op bijv. de leerlingkaart. Denk aan notenallergie, gebruik epi-pen e.d.

Potloodje achter het doel:

Je volgt de sprongen van het kind door het aanvinken van de gele vakjes, indien iets bijzonder verloopt, traag of juist snel t.o.v. deze ontwikkeling dan vul je dit in bij het potloodje. Hier hou je ook de vorderingen bij van een kind met een specifiek doel en/of onderwijsbehoefte.

Extra informatie (onder instructieafhankelijkheid) per ontwikkelingslijn:

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:  “Gaat naar logopedie”, bij mondelinge taal of “Rechtshandig” bij fijne motoriek. Deze informatie is ook direct zichtbaar op het leerlingoverzicht en het groepsoverzicht.

Snelle notities:

Kladblokfunctie om even snel iets noteren over het kind wat je later zelf nog ergens anders zet binnen MKG. Let op: deze notities worden nog niet verwerkt in de overzichten, daarvoor moet je ze opslaan op één van bovenstaande manieren.