Einde van het jaar in zicht!

Hier wat dingen om over na te denken richting het einde van het schooljaar…

Het is enkel een advies vanuit ons, om jullie aan het denken te zetten en een eerste stapje in de goede richting te helpen. Jullie bepalen natuurlijk zelf hoe je e.e.a. gaat aanpakken of wat past bij jullie school.

Spreek met elkaar duidelijke data af wanneer bepaalde stappen genomen moeten zijn en leg je gekozen werkwijze vast in het ‘MijnKleutergroep afsprakendocument’ , zodat je niet elk jaar opnieuw het wiel hoeft uit te vinden!