We willen per groep een eigen themaverdeling/ doelenaanbod. Kan dat?

Soms werken scholen niet in alle groepen tegelijkertijd aan dezelfde doelen en/ of thema’s en wil je toch allemaal gebruik kunnen maken van het jaaroverzicht en de periodeplanner. Hoe pak je dat dan aan?

We geven hierbij twee voorbeelden:

  • Dezelfde doelen/ andere thema’s
  • Andere thema’s én andere doelen

Het kán bij deze werkwijze handig zijn om alle leerkrachten de rol van beheerder te geven, zodat iedereen zelf thema’s kan toevoegen. Maak hier dan wel heel duidelijke afspraken over, om ervoor te zorgen dat alles overzichtelijk blijft. Leg gemaakte afspraken altijd vast in jullie afsprakendocument.