Het leerlingprofiel: tabblad Leerlingprofiel

De informatie die onder het tabblad “Leerlingprofiel” gezet wordt, wordt automatisch gegenereerd naar de volgende overzichten: groepsoverzicht, leerlingoverzicht en leerlingprofiel.

De afbeelding, rechts, wordt groter als je erop klikt.

Groepsverloop

Wanneer is het kind op school begonnen en in welke groepen zat het kind achtereenvolgens?

Toetsen

Welke eventuele toetsen of testen zijn er afgenomen? Je kunt hier bijvoorbeeld ook het ondersteuningsniveau aangeven, wanneer jullie hiermee werken.

Stimulerende factoren

Wat heeft het kind nodig om tot ontwikkeling te komen? Vermeld hier vooral de kindspecifieke zaken.

Belemmerende factoren

Wat belemmert het kind in zijn ontwikkeling? Vermeld ook hier weer de kindspecifieke zaken.

Thuissituatie

Hoe is het gezin samengesteld?

Let op: vergeet niet om op “Profiel opslaan” te klikken wanneer je informatie in het leerlingprofiel hebt toegevoegd!

Je kunt ook een foto toevoegen aan het leerlingprofiel. Dit doe je door op het grijze MijnKleutergroep-logo rechtsboven te klikken.

Contactgegevens ouder(s)/verzorgers

Plek voor de mailgegevens van de ouders

Overdrachtscode

Wanneer de leerling naar een andere school gaat, waar ook gewerkt wordt met MijnKleutergroep, kun je d.m.v. de overdrachtscode eenvoudig alle gegevens overzetten naar de nieuwe school. Let op: verwijder de leerling pas uit jullie systeem als de nieuwe school de overdrachtscode heeft toegepast.