Indicator dyslexie…hoe werkt dat?

In de groepen 1/2 kun je nog niet spreken van dyslexie. Je kunt als leerkracht wel de eerste signalen, die mogelijk ten grondslag liggen van dyslexie, signaleren. De indicator dyslexie heeft daarom vooral een signaalfunctie: welke kinderen vallen op? Is het verloop van de ontwikkeling (het proces) op deze doelen traag of bijzonder, dan adviseren we om altijd m.b.v. het potloodje een notitie te maken. In de overzichten komt voor al deze notities het icoontje dyslexie (het boekje) te staan en dan heb je een mooi overzicht van de signalen die er al waren gedurende de kleuterperiode.

MijnKleutergroep geeft d.m.v. het cijfer in het indicatoroverzicht aan hoeveel doelen op (minimaal) eind groep 2 niveau beheerst worden. Elk doel dat eind groep 2 niet beheerst wordt is een signaal, maar hoe méér doelen niet beheerst worden, hoe zwaarder het signaal bij de overdracht.

Ook eerder in de kleuterperiode kun je al gebruikmaken van de indicator dyslexie, alleen kijk je dan meer naar de kleuren dan naar de cijfers. Ook hier kun je dus kijken of er sprake is van een vertraagde of een bijzondere ontwikkeling op de dyslexie indicatoren.

MijnKleutergroep geeft niet aan bij welke “score” je je zorgen moet gaan maken, het ene doel weegt soms zwaarder dan het andere doel. Je spreekt van een risicoleerling als de leerling traag of bijzonder ontwikkelt op de gestelde doelen met de indicator dyslexie.

Veel scholen gebruiken het indicatoroverzicht als eerste signaal. Zijn er opvallende zaken? Dan maken ze per leerling een leerlingkaart met daarop de indicatoren dyslexie en daarnaast de dagobservaties voor een compleet beeld. Naar aanleiding hiervan wordt concreet handelen afgesproken waarop de leerkracht kan inzetten (dit zijn je specifieke doelen en specifieke onderwijsbehoeftes). De zorgzwaarte van de leerling wordt bepaald door de keuze voor wélk handelen. Ons advies zou zijn om vooral goed te kijken naar wat voor handelen het vraagt van de leerkracht, hoe veel tijd per week en hierop bepaal je (indien gewenst) het zorgniveau. Dus een stappenplan zou kunnen zijn:

  • Het indicatoroverzicht laat een verontrustend beeld zien –>
    Leerlingkaart maken van de indicatoren dyslexie en de dagobservaties
  • Afspraak maken met de IB’er
  • Tijdens het IB-gesprek neem je de leerlingkaart door en maak je afspraken over specifiek handelen (specifieke doelen en onderwijsbehoeftes).

Let op! Dit is slechts een advies. Als school maken jullie hier zelf keuzes in en nemen jullie hierin zelf verantwoording. Leg gemaakte afspraken hierover in elk geval goed vast in jullie afsprakendocument!

Hier vind je de doelenlijst van de indicator Dyslexie: Doelenlijst indicator dyslexie

Het is mogelijk om zelf aanpassingen te maken aan de indicatoren zoals deze ingesteld zijn door MijnKleutergroep d.m.v. de doelentool.

Hier lees je meer over de doelentool: De Doelentool