Wat betekenen de kleuren?

Binnen MijnKleutergroep maken we in de overzichten gebruik van kleuren. Deze kleuren geven aan op welk niveau de leerling zich op dit moment ontwikkelt.

De betekenis per kleur is als volgt:

Lichtgrijs: peuter 1

Donkergrijs: peuter 2

Geel: Basis 1

Oranje: Groep 1/ 2

Groen: Eind groep 2

Blauw: Groep 2/ 3

Lila: Eind groep 3

In de overzichten kan het het gaan om het beheersingsniveau (het kind beheerst dit al) of de zone van naaste ontwikkeling (het aanbodsniveau; het kind beheerst dit nog niet). Hieronder staat per overzicht vermeld of de kleuren het beheersings- dan wel het aanbodsniveau weergeven.