Percentages

In MijnKleutergroep wordt in sommige overzichten gebruik gemaakt van percentages. Dit percentage gaat over de persoonlijke absolute groei van de leerling en heeft niks te maken met landelijke normgroepen. Hoe moet je deze percentages nu lezen?

Het begin- en eindniveau dat je hebt ingesteld bij gereedschapje> groepen, bepaalt wat voor jouw groep de 0% en 100% zijn.

Het kan best zo zijn dat jullie op je school ook met een hoger of lager niveau werken, net zoals in mijn voorbeeld de niveaus Peuter 2 en groep 2/3 zichtbaar zijn, maar in principe ga ik in een groep 1/2 uit van deze basisniveaus: Groep 1 basis, Groep 1-2 en Eind groep 2. Die bepalen mijn 0% en 100%.

In de overzichten geven de percentages weer in hoeverre de leerling op weg is naar de 100%.
100% wil dan zeggen álle doelen van Groep 1 basis t/m Eind groep 2 zijn behaald. De doelen die op een hoger of lager niveau behaald zijn, worden weergegeven d.m.v. balkjes in de overzichten.

Bij een peutergroep zijn de basisniveaus Peuter 1 en Peuter 2. Hierbij zou je het beginniveau instellen op Peuter 1 en het eindniveau op Peuter 2. 100% wil dan zeggen álle doelen van Peuter 1 en Peuter 2 zijn behaald.

Het kan best zo zijn dat jullie ook met een hoger niveau werken, net zoals in mijn voorbeeld het niveau Groep 1 Basis zichtbaar is. Als een kind ook daar doelen van behaald heeft, dan wordt dit in de overzichten weergegeven d.m.v. een balkje.

Let op: het percentage wordt berekend aan de hand van de aangeklikte vakjes binnen de basisniveaus (in dit geval Groep 1 basis t/m Eind groep 2). Wanneer er van de 12 aan te klikken vakjes, 6 vakjes aangeklikt zijn, behaalt het kind dus een percentage van 50%.

De afbeelding, rechts, wordt groter als je erop klikt.

Als een kleuter nog niet alle peutervaardigheden beheerst of juist zelfs al enkele vaardigheden op groep 2/3 niveau, dan zie je dat niet terug in de percentages in de overzichten. De ontwikkeling op deze niveaus zie je terug in de balkjes links (grijs; lager dan het basisniveau) of rechts (blauw; hoger dan het basisniveau).

Is er geen balkje aan de linkerkant, dan betekent dit dat er geen “hiaten” zijn op een lager niveau. Is er geen balkje aan de rechterkant, dan is er nog geen ontwikkeling op een hoger niveau bij deze ontwikkelingslijn.

Bij een peutergroep waarbij je de basisniveaus hebt ingesteld op Peuter 1 en Peuter 2, maar je hebt ook Groep 1 Basis aanstaan, zie je de vorderingen op dat hogere niveau (Groep 1 Basis) niet terug in het percentage, maar in een balkje aan de rechterkant (geel; hoger dan het basisniveau).