Checklist afsprakendocument

We adviseren om afspraken die jullie maken omtrent het gebruik van MijnKleutergroep op jullie school, vast te leggen in een document. Handig om terug te kijken als je even niet meer weet welke afspraken er gemaakt zijn en erg fijn voor nieuwe mensen.

We verwijzen regelmatig in onze handleiding naar dit afsprakendocument, maar wat zou er nou eigenlijk allemaal in moeten/ kunnen staan? Vandaar deze checklist. Let op: de ene school is de andere niet, wellicht zijn niet alle punten voor jullie school van toepassing.

 • Verantwoording: waarom werken we met MijnKleutergroep?
 • Wie zijn de beheerders? En is het duidelijk wat hun taak is?
 • Met welke niveaus werken jullie?
 • Wat zijn jullie basisinstellingen voor de percentages?
 • Nieuwe kleuters op school: wie voegt de leerlingen toe?
 • Voor wie vul je wanneer MijnKleutergroep in?
 • Voor wie vul je wat in?
 • Hoe worden de doelen verdeeld over het jaar? Wie doet wat?
 • Wat is de jaarcylus van school? Wanneer zijn de groepsbesprekingen?
 • Afspraken t.a.v de weekplanner: wie maakt de roosters, wat noteren jullie?
 • Afspraken bij vervanging: wie print de planning uit? Wanneer krijgt een vervanger wel een eigen account?
 • Wat zijn de afspraken over zorgleerlingen?
 • Hoe ziet de groepsbespreking eruit?
 • Overdracht einde schooljaar: wie doet wat? Wat zijn de afspraken over de leerlingkaarten? Wat zijn de afspraken over archiveren?