Wanneer moet een kind de doelen behaald hebben?

Deze vraag is erg lastig te beantwoorden. Elke organisatie is anders en heeft een eigen populatie en verwachtingen.
De ontwikkeling van peuters en kleuters verloopt in sprongen, dus daarom zijn wij bij MijnKleutergroep geen fan van het noemen van leeftijden, maar we gaan ze hier toch gebruiken om je wat meer houvast te geven. Ga het in ieder geval niet gebruiken als meetlat, want dan doe je de leerlingen tekort. Een mooiere benadering is om te kijken naar de percentages en dan te bekijken of het kind goed op weg is om aan het einde van de periode de 100% te behalen. Zie hiervoor het werkbestand opzet percentages:

Peuter 1: 2- 3 jaar

Peuter 2: 3- 4 jaar

Basis groep 1: 4- 4.6 jaar

De kinderen die starten/ wennen op school tot ongeveer een half jaar onderwijs.

Groep 1-2: 4.6- 5.6 jaar

De grootste club van je klas, de sterkere jongste en de zwakkere oudste kleuters.

Eind groep 2: 5.6- 6.6 jaar

Dit niveau moeten alle gemiddelde kinderen kunnen behalen eind groep 2.

Groep 2/ 3: 6- 6.6 jaar

Eind groep 3: 6.6- 7.6 jaar

Vaak zien we hier een paar kinderen vanaf begin groep 2 en begint eind groep 2 een vast clubje te ontstaan… de sterke club naar groep 3.

Het kan zijn dat een kind op het ene doel al eind groep 2 zit en het andere basis 1, daarom is een benadering per ontwikkelingslijn met percentages eerlijker. Doelen die een een kind eind groep 2 nog niet behaald heeft, op eind groep 2 niveau, kunnen prima als specifieke leervoorwaarden worden overgedragen aan de groep 3 leerkracht. Of in geval van peuters: doelen die nog niet behaald zijn op peuter 2 niveau zijn aandachtspunten bij de start van die leerling op school.

Ons advies pak een marge:

  • Wij willen dat kinderen (gezien onze populatie) eindigen tussen 85% en 100%. Met eventueel al enkele doelen op het hogere niveau (voor peuters bijvoorbeeld basis groep 1, voor kleuters bijvoorbeeld al groep 2/3 niveau) . Kinderen krijgen gemiddeld 18 maanden onderwijs, dus na 9 maanden onderwijs houden we een richtlijn aan van tussen 40% en 60%.

of

  • Wij gaan uit van 100% groei in 2 jaar met een marge van 15%.
    We hebben 3 groepsbesprekingen/ cyclussen per schooljaar. Dus 6 in 2 jaar.
    We gaan dan uit van een gemiddelde groei van 16,5% per analyse.
    En natuurlijk wordt bovenstaande bekeken met een “jonge kind bril” op. Dus geen afrekening als een kind geen 16,5 % groeit, maar kijken of het kind misschien eerder al een grote sprong had of even de tijd nodig heeft, als het maar niet keer op keer niet verder groeit…

Bespreek dit met elkaar en leg dit vast in het afsprakendocument en laat de IB’er dit steeds communiceren voorafgaand aan een analyse.

Wil je hier meer over weten, vraag het aan onze trainers! Je kunt ook altijd een online vragenuurtje met 1 van onze trainers boeken via het dashboard (“reserveer een training”).