Indicatoren ontwikkelingsvoorsprong

Wanneer je bij een kind een ontwikkelingsvoorsprong vermoedt, kan het zinvol zijn om te kijken op welke indicatoren ontwikkelingsvoorsprong het kind opvallend “scoort”. We hebben in de nieuwste doelenset een aantal doelen aangemerkt als indicatoren ontwikkelingsvoorsprong.

De kleuren in het indicatoroverzicht vertellen je wat het kind nu beheerst. Wanneer een kind een hoog niveau beheerst t.o.v. zijn leeftijd op de indicatoren TG, MK, MT, AL en AS dan is dat opvallend. Maar let ook op de ontwikkelingslijnen FM, TO en SEO. Soms zijn juist bij kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong op deze gebieden juist opvallend lage scores te vinden of is er na een vlotte start juist een achteruitgang in niveau.

Per ontwikkelingslijn en/of doel geven we hieronder aan waar je op moet letten.

Het is belangrijk om opvallende zaken t.a.v. deze lijst, vervolgens te noteren bij de potloodjes van de betreffende doelen. Deze worden bij de leerlingen steeds opgeslagen bij de dagobservaties in bijvoorbeeld de leerlingkaart of het leerlingoverzicht en worden voorzien van het ontw.voorsprong-icoontje. Hierdoor heb je een handig overzicht van óf er evt signalen zijn van een ontw.voorsprong zijn en welke dit zijn.

Het indicatoroverzicht kan ook een handig document zijn om te gebruiken als praatbrief in een gesprek met een IB’er of andere externen.

Indicatoren ontwikkelingsvoorsprong:

Vroeg gericht op cijfers en getallen.

TG02 TG03 TG04 TG07 TG08

Legt verbanden. Maakt grote leer- en denkstappen.

TG13 MM08 (geld)

Heeft een grote en rijke woordenschat.

MM12

Maakt al vlot moeilijke puzzels.

MM18

Legt verbanden, heeft overzicht en inzicht.

MM02 MM15

Beschikt over een goed ruimtelijk inzicht.

MM17

 Vroeg gericht op letters en woorden (vraagt hier zelf om, leert zichzelf lezen).

AS01 AL12

 Stelt veel vragen en vraagt door. Houdt zich bezig met levensvragen.

MT06

Heeft een grote- en rijke woordenschat.

MT01 MT02 MT03 MT04 SP03 (speeltaal)

Heeft een zeer goed geheugen.

AL02 AL05 AL07

Vroeg gericht op letters en woorden (vraagt hier zelf om, leert zichzelf lezen).

AL04 AL08

Is sneller van begrip dan gemiddelde leerling.

AL06

Heeft een hekel aan inkleuren.

FM02

Heeft vaak ongewoon creatieve en originele ideeën en oplossingen.

FM07

Tekent op hoger niveau dan leeftijdsgenoten; meer details, perspectief. Ineens achteruitgang in (cognitieve) vaardigheden. Bijv van gedetailleerd tekenen naar weer gaan krassen.

FM09 FM10

Experimenteert graag (geniet van ruimte bij onderzoeksvragen en open opdrachten).

Is faalangstgevoelig.

ZH01

Doet niet graag mee met groepsactiviteiten.

ZH02

Neemt initiatief, neemt leiding, reflecteert.

WG02

Zoekt ontwikkelingsgelijken in oudere kinderen.

SW01

Heeft een sterk (bijna overdreven) rechtvaardigheidsgevoel.

Gevoelig voor gevoelens en behoeften van anderen, houdt hier (meestal) rekening mee, ook ten koste van zichzelf.

WG05 WG04 (gevoelens uiten)

Denkt veel te gaan leren op school en is daarna teleurgesteld. Wil niet meer naar school.

WG01

Is heel geconcentreerd als iets aansluit bij eigen interesse (er helemaal in opgaan).

Verdiept zich ergens in en geeft zomaar niet op als het niet lukt (doorzettingsvermogen).

Heeft interesse in onderwerpen die niet passen bij de leeftijd (bijv. jeugdjournaal).

Heeft een specifiek interessegebied, zoals de ruimte of dino’s .

Is perfectionistisch.

Heeft een zeer goed geheugen.

BT02 BT03 (concentratie) SP01 (spelniveau)

Is kritisch op alles, dus ook op regels, rituelen en gewoonten.

Is op school een totaal ander kind dan thuis (engeltje/ gefrustreerd).

SW03 ZH03 (eigen mening)

Hier is de indicatorlijst Ontwikkelingsvoorsprong om te downloaden: Doelenlijst indicator Ontwikkelingsvoorsprong

 

Het is mogelijk om zelf aanpassingen te maken aan de indicatoren zoals deze ingesteld zijn door MijnKleutergroep d.m.v. de doelentool.

Hier lees je meer over de doelentool: De Doelentool