Highlights MijnKleutergroep

 • Een compleet observatie- en administratiesysteem voor kleuterleerkrachten dat eenvoudig in gebruik is. Het systeem is geen doel op zich, maar een middel om de leerkracht in de klas te ondersteunen.
 • Een systeem dat aansluit bij de eigenheid van het jonge kind: volgen van de ontwikkeling en handelingsgericht aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling (L. Vygotsky, 1934). Binnen het systeem zijn de sprongen die een kind maakt op weg naar de einddoelen van groep 2 zorgvuldig in kaart gebracht en leerkrachten worden door de handige opbouw en weergave gestimuleerd te focussen op het proces wat het kind in zijn ontwikkeling doormaakt.
 • Gebruikers van MijnKleutergroep worden binnen de opbouw van de app aangespoord om cyclusmatig te werk te gaan met de focus op het beoordelen van het eigen leerkrachthandelen en daar waar nodig te verbeteren, gebaseerd op de kwaliteitscirkel van W. Edwards Deming (1950).
 • Er is een Privacy Toolkit met hierin alle handige tips om rekening te houden met de privacy van de kinderen, een verwerkersovereenkomst en een privacymodus die je kunt aanzetten waarin de leerlingen en afbeeldingen tijdelijk vervangen kunnen worden door fictieve namen en foto’s.
 • Tijd voor kwaliteit is de slogan van MijnKleutergroep. Gewenst is tijd voor het voorbereiden van een goed doordachte leeromgeving voor het jonge kind en het vormgeven van de verschillende activiteiten gedurende de dag. Tijdswinst wordt m.n. behaald doordat leerkrachten hetgeen ze waarnemen direct kunnen verwerken met één druk op de knop en er vervolgens advies wordt gegeven voor de volgende ontwikkelingsstap. Daarnaast komen alle administratieve zaken die een kleuterleerkracht te doen heeft samen in de app. De app biedt automatische analyses, maakt het delen van lesideeën om doelen te behalen mogelijk en in de app vind je allerlei handige koppelingen en overzichten.
 • Teamwerk wordt gestimuleerd doordat alle gebruikers worden gedwongen initiatief te nemen, er transparant gecommuniceerd wordt binnen de app en er gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gevraagd bij het plannen van het onderwijs maar ook bij het volgen van de kinderen. De doelen waaraan gewerkt wordt zijn helder geformuleerd. Er kan ingespeeld worden op nieuwe mogelijkheden en problemen bij kinderen kunnen samen benaderd worden. Tevens is het samenwerken met andere scholen binnen dezelfde stichting of met scholen elders in het land mogelijk door het delen van lesideeën en het gebruik van het forum. Dit is m.n. fijn voor scholen met dezelfde onderwijsvisie.
 • Volgen en monitoren: de ontwikkeling van het kind of groep wordt met één druk op de knop in kaart gebracht met de gegevens die je wenst. Denk hierbij aan grafieken van de ontwikkelingsgroei, extra hulp, specifieke onderwijsdoelen, procesmatige observaties, foto’s van het kind aan het werk, basisgegevens, ontwikkeling ten opzichte van indicatoren als leervoorwaarden, groepsgenoten en meer.
 • Kinderen zijn eenvoudig handmatig te importeren, middels een EdeXML koppeling of door gebruik van een overdrachtscode. Alle overzichten (van het kind of de groep) zijn ook eenvoudig te exporteren en/of af te drukken.
 • Er wordt ondersteuning geboden bij de implementatie door contactmomenten en trainingen, een geïntegreerde handleiding, instructiefilmpjes, helpdesk (telefonisch en per mail) en een forum voor de gebruikers onderling.
 • Trainingen worden niet alleen tijdens de implementatieperiode aangeboden, maar ook om een verdiepingsslag te maken. Zo bieden wij een training over hoe de app te gebruiken voor het inrichten van de rijke leeromgeving en een IB- en directietraining met de focus op het coachen van de collega’s die MijnKleutergroep gebruiken en advies over hoe men de groepsbespreking binnen MijnKleutergroep kan vormgeven.
 • Er is een systematische en transparante evaluatie in de analysemodule ‘leerkrachthandelen’ waarin leerkrachten samen met eventueel intern begeleider en directeur, met een focus op positieve aspecten, kunnen afstemmen op het aanbod, de leeromgeving en de onderwijs- en spelbehoeften van kinderen.