Is deze kleuter klaar voor groep 3?

We krijgen bij MijnKleutergroep regelmatig de vraag aan hoeveel “leervoorwaarden groep 3” een kind moet voldoen om ‘over te mogen naar groep 3’…

Er is hier geen algemene richtlijn voor. Het scheelt heel veel of het kind op het ene doel of op het andere doel (nog) niet het eind groep 2 doel behaald heeft. Kijk naar wat het kind wel en niet kan en wat het kind nodig heeft om de niet behaalde doelen te behalen. Kunnen we dit beter bieden in groep 2 of in groep 3? Ga eventueel ook in gesprek met de ouders, intern begeleider en de leerkracht van groep 3.

Zorg in elk geval voor een goede overdracht als het kind doorgaat naar groep 3. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld het indicatoroverzicht groep 3 en/of de leerlingkaart met daarop de indicatoren die nog niet behaald zijn.