Laatste info rondom erkenning MijnKleutergroep

De afgelopen periode hebben er heel wat wijzigingen plaatsgevonden die van belang zijn te delen met iedereen die met MijnKleutergroep (of een ander observatiesysteem) werkt!

Hoe zat het ook alweer?

De overheid communiceert sinds enkele jaren dat scholen in het primair onderwijs vanaf 1 augustus 2022 niet langer schoolse (Cito) toetsen bij leerlingen in groep 1 en 2 mogen afnemen. De reden hiervan is dat men met dergelijke toetsing de kleuter, met zijn sprongsgewijze ontwikkeling, tekortdoet. Wel zou hiervoor in de plaats een door expertgroep toetsen goedgekeurd observatiesysteem gebruikt moeten worden. Sinds deze berichtgeving heerst er veel onrust in onderwijsland, onduidelijkheid bij ontwikkelaars en druk van ‘bovenaf’ op kleuterleerkrachten om voor een ‘goedgekeurd’ systeem te gaan.

Opnieuw een wetswijziging

Op dinsdag 18 mei 2021 vond een digitale bijeenkomst plaats waarbij Jennifer Roubiës van het ministerie van OCW een toelichting heeft gegeven op de wet- en regelgeving die van invloed is op het gebruik van observatiesystemen bij kleuters.

Wat is op 18 mei 2021 gecommuniceerd vanuit de overheid?

1. Per augustus 2022 mogen geen toetsen meer ingezet worden bij kleuters.
2. De goedkeuring door de Expertgroep, zoals deze eerder gecommuniceerd is, stopt.
3. In plaats van goedkeuring is er nu een mogelijkheid tot zogenaamde ‘erkenning’.
4. Inspectie kijkt in de toekomst niet naar welk systeem gebruikt wordt, maar naar de wijze waarop scholen de ontwikkeling van kinderen volgen. Leerkracht A kan een systeem heel anders inzetten dan leerkracht B.

En nu dan?

Het beoordelingskader voor de nieuwe erkenning is nog niet bekend. De erkenning gaat in ieder geval niet verplicht worden: scholen zijn vrij eigen keuzes te maken. Je mag dus altijd alle observatiesystemen (blijven) gebruiken: dat is goed nieuws! Momenteel ligt er een concept beoordelingskader dat nog erg veel lijkt op de vorige versie. Vanuit het werkveld is er veel kritiek op deze conceptversie.

Hoe staat MijnKleutergroep tegenover deze ontwikkelingen?

MijnKleutergroep staat voorlopig niet achter het concept beoordelingskader dat gepresenteerd is:

• Wij vinden het nog steeds niet aansluiten bij de sprongsgewijze ontwikkeling van kleuters. Wij zijn nieuwsgierig of er naar het werkveld geluisterd gaat worden of dat er toch voor deze versie gekozen wordt.

• Een erkenning vraagt een flinke investering, een rekening die indirect bij de scholen terecht komt.

• Als team steken wij onze energie en tijd liever in de ontwikkeling van handige producten. Zodat onze leerkrachten echt gebruiksgemak ervaren op de werkvloer, meer tijd hebben voor het volgen van de sprongen van de kinderen en het creëren van een rijke omgeving.
Op die manier zorgen we met elkaar voor kwaliteit. Dus dit blijven wij dan voorlopig ook zeker doen!

Meer lezen?
Meer info hierover op de site van het SLO:

https://www.slo.nl/thema/meer/jonge-kind/kindvolgsystemen/