Overzichten: statusoverzicht

Hoe staat je groep ervoor? Wat gaat al heel goed en waar is nog extra handelen van jou als leerkracht nodig? Deze zaken kun je bekijken in het statusoverzicht. Het statusoverzicht bij de overzichten is vergelijkbaar met het statusoverzicht bij de start van de analyse, maar vanuit dit statusoverzicht is het niet mogelijk om een analyse te maken. Je kunt hier wél specifieke doelen opnemen in je overzicht.