Mogen we samen met een andere school trainingen inplannen?

Jullie willen samen met een andere school een training boeken. Kan en mag dit vanuit MijnKleutergroep?

In principe is ons antwoord hierop “Nee”. Waarom? Elke school heeft zijn eigen visie en specifieke situatie (leerlingen, leerkrachten, wensen e.d.). Wij willen tijdens een training zoveel mogelijk inspelen op de specifieke situatie van deze school, zodat MijnKleutergroep als een onderdeel van het dagelijks handelen gaat voelen in plaats van iets “dat moet”. Daarnaast is het sowieso fijner te werken met kleinere groepen om de training voor iedereen zo waardevol mogelijk te laten zijn.

Echter, er komen situaties voor waarbij een combinatie van scholen wel mogelijk is:

  • Scholen binnen hetzelfde bestuur die dezelfde visie uitdragen en dezelfde beginsituatie hebben en waarvan het totaal aantal deelnemers aan de training niet groter is dan 10 personen. Let op! Maatwerk is altijd fijner wanneer de doelgroepen, visie en/of beginsituatie niet overeenkomen.
  • IB’ers binnen hetzelfde bestuur die samen de ib- training inplannen en allemaal al evenveel van MijnKleutergroep weten voor deelname aan de training (dus evenveel trainingen bijgewoond hebben van het team).

Omdat er bij MijnKleutergroep veel automatisch gaat, zijn er wel wat dingen die jullie, om misverstanden te voorkomen, vooraf moeten weten:

  • Een school/ organisatie boekt de training en verrekent zelf de kosten met de andere school/ organisatie.
  • De “boekende school/ organisatie” speelt alle informatie (dashboard) en mails voorafgaand aan- en na afloop van de training door naar de andere school/ organisatie.
  • Extra materialen/ certificaten worden automatisch gemaild. Er kunnen maximaal 5 mailadressen van externe deelnemers worden toegevoegd.
  • Het totaal aantal deelnemers (dus van alle scholen) dat deelneemt aan de training wordt door de trainer van MijnKleutergroep bij evaluatie van de training aan de administratie van MijnKleutergroep doorgeven en dit is het aantal dat wij in rekening zullen brengen op de factuur.

Hopelijk hebben wij zo duidelijk uitgelegd wat wel en niet kan en waarom dit zo is en maken jullie een goede keuze die bij jullie school past.