Wat zijn de belangrijkste zaken aan het eind van het schooljaar?

Als de meivakantie zit er weer op zit, is het tijd voor de laatste sprint van het jaar! Ligt jullie “jaar afrond routine” al vast? Zo ja, klopt het afsprakendocument nog?  Zo nee, stem jullie routine samen af om misverstanden te voorkomen! Wij hebben voor jullie een checklist samengesteld om jullie hierbij op weg te helpen.  Jullie bepalen natuurlijk zelf hoe je e.e.a. gaat aanpakken of wat past bij jullie school.

Checklist:

 • Leerling (overzichten) nalopen: is alle belangrijke informatie over dit kind daadwerkelijk terug te lezen is in het leerlingoverzicht?
 • Overdracht groep 3
  • datum vastleggen
  • voorbereiden: wat doe je hiervoor in MKG? Wat gebruik je als
   onderlegger?
  • daadwerkelijke overdracht met leerkrachten groep 3
 • Kleuterverlengers: in de nieuwe groep plaatsen en doelstellingen van het verlengjaar formuleren
 • Laatste analyses afronden
 • Leerlingkaarten en/of totaaloverzichten doelen in administratie hangen
 • Eventueel laatste rapporten in administratie hangen

Wie doet onderstaande punten? Staat dit in jullie afsprakendocument?

 • Leerlingen archiveren
 • Leerlingen verwijderen
 • Nieuwe leerlingen toevoegen aan MKG
 • Nieuwe groepen aanmaken
 • Accounts gebruikers opschonen (verwijderen of koppelen aan nieuw groepen)
 • Globale jaarplanning doelen en thema’s nieuw jaar
 • Gouden weken nieuwe jaar voorbereiden

Is deze checklist voor jou te compact? Kijk voor meer uitgebreide informatie op deze pagina: https://info.mijnkleutergroep.nl/2021/05/31/overdracht-einde-schooljaar/

Hallo daar!